Pavel Žába

Tvorbě soch se aktivně věnuji od roku 2007, bez dotací z veřejných euro dotací.
Z mé dílny do roku 2015 vyšlo více než 600 soch, které našli své majitele.
Používám listnaté dřevo z českých luhů a hájů.

Tato profese mě zanese do českých i bavorských koutů.

Prošlo mi rukama zhruba 30 tisíce kilogramů dřevěné hmoty, kterou jsem zhodnotil a daroval  jako odkaz budoucím pokolením.

Dřevo samotné žije a říká si samo, co chce, abych z něj bylo vytvořeno, přinejmenším mi vede ruce a mysl.

Možnost tvorby dle námětu na zakázku, ale nejraději mám vlastní svobodnou tvorbu, tam získá duši dílo mé největší.

Sochy dělám s láskou i divokostí a mystickou myšlenkou.

Musím se s ním mazlit a při práci nevidět nic kolem sebe. Důležité věnovat se jen tomuto řemeslu a za odměnu usínám s vůní dřeva a myšlenkou, že jsem stvořil další nové dílo, které bude jednoho dne chránit svého majitele a poskytovat mu duševní sílu.

Ceny se různí podle energie, kterou vynaložím a složitosti sochy.

Božetěch Žába
Najdete mě na facoobu